Такси

10 лева е единичната тренировка (за тези които не са сигурни за постоянното присъствие)

50 лева месечна карта (за редовните посещения)

Таксите важат за всички възрастови групи

Начини на плащане:

В брой, на място.

По банкова сметка:

BG60 UBBS 8002 1045 0945 50